Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Program mentorstva kao dio edukacije novoimenovanih sudija i stručnih saradnika

25.12.2020.

Omogućiti novoimenovanim sudijama i stručnim saradnicima da uče od iskusnijih kolega, bit će u fokusu aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u narednom periodu.

VSTV BiH, u okviru Projekta unapređenja kvalitete pravosuđa, relizuje aktivnost uvođenje mentorstva u sudove koja će novoimenovanim sudijama i stručnim saradnicima koje imenuje VSTV BiH, omogućiti da stiču znanja i iskustvo kroz praktičan rad sa iskusnim kolegama i kolegicama.

Mentorstvo novoimenovanih sudija je jedan od modela provođenja početne obuke, kojim se osigurava da sudije na početku svoje karijere dobiju podršku kolege, kako bi razvili svoje sudačke vještine. Radi se o praktičnoj obuci koja suštinski predstavlja podršku u početnom periodu rada, a mentorstvo se provodi uz izričito poštivanje principa nezavisnosti i samostalnosti sudske funckije.

Jedan od koraka u uvođenju mentorstva u programe edukacija bh. sudova je i provođenje pilot projekta u dva ciljna suda: Općinskom sudu u Zenici i Osnovnom sudu u Banjoj Luci koji je odobrilo Vijeće, dok cijjelim procesom rukovodi Radna grupa za uvođenje mentorstva u sudovima VSTV-a BiH. Cilj pilot projekta je testirati rješenje koje bi se primjenjivalo u u svim sudovima u Bosni i Hercegovini.

Realizacija pilot projekta započela je u februaru 2020. godine, a prvobitno su prema planu trebale biti organizovane posjete sudovima koje su, zbog pandemije virusa COVID 19, reorganizovane u video konferencije i sastanke. Do sada je organizovan niz susreta predstavnika bh. sudova sa članovima radne grupe koju, uz predstavnike VSTV BIH, čine i sudije iz zemalja partnera Norveške i Nizozemske;

Održane su i dvije online radionice na temu unapređenja ponašanja u sudnici korištenjem metode video snimanja - metoda se bazira na tome da mentor snima mentorisanog nakon čega slijedi zajednički pregled materijala, nakon čega mentor navodi mentorisanog da kritički razmatra svoje postupanje, govor tijela, način komunikacije sa strankama. Organizovana je i serija individualnih sastanaka između mentora i mentorisanih sa članovima Radne grupe iz Nizozemske tokom koje su kreirani osvrti eksperata o tehnici izrade sudske odluke, što je jedan od najznačajnijih segmenata u radu sudija.

VSTV BiH je u oktobru odobrio i nacrt akata, koji bi činili normativni okvir za uvođenje mentorstva u sudove

Projekat unapređenja kvalitete pravosuđa realizuje se uz podršku Vlade Norveške i u partnerstvu sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske, a očekuje se da bi sistem mentorstva u svim sudovima trebao zaživjeti već u prvom kvartalu 2021. godine.

FB POST:

VSTV BiH uz podršku Vlada Norveške u bh. sudove uvodi program mentostva koji će novoimenovanim sudijama i stručnim saradnicima koje imenuje VSTV BiH, omogućiti da stiču znanja i iskustvo kroz praktičan rad sa iskusnim kolegama i kolegicama.

Sistem mentorstva, u svim sudovima, trebao bi zaživjeti već u prvom kvartalu naredne godine.

#vstvbih #vladanorveske #programmentorstva

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

mentorsstvo1.jpg