Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Nove metode u bh. sudovima poboljšat će kvalitet rada

23.12.2020.

Unapređenje metodologije rada u bosanskohercegovačkim sudovima, bila je tema sastanaka predstavnika bh. sudova i sestrinskih sudova u Švedskoj i Švedske sudske administracije (SNCA) koji su u decembru organizovani u Sarajevu.

Sastancima su prisustvovali predstavnici Općinskog suda u Širokom Brijegu, Općinskog suda u Ljubuškom, SNCA i sestrinskog suda iz Švedske, Okružnog suda u Östersund-u, s ciljem razmjene iskustava i pozitivnih praksi u radu sudova.

Prisutni iz Okružnog suda u Östersundu predstavili su organizaciju i metodologiju rada njihovog suda, sa posebnim fokusom na timski rad i delegiranje zadataka, želeći na taj način približiti novi model rada i kroz konkretne primjere iz prakse.

Svoj osvrt na novi model rada, dali su i predstavnici Općinskog suda u Širokom Brijegu i Općinskog suda u Ljubuškom te tom prilikom iskazali svoju zainteresiranost i spremnost za prevođenjem navedene aktivnosti koja, kako su istakli, može značajno poboljšati efikasnost rada sudova.

Predstavljene su i do sada poduzete aktivnosti u ova dva bh. suda, te su utvrđeni dalji koraci i  aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje interne organizacije u bh. sudovima kako bi se postigao njihov učinkovit, brz i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka i smanjenje sudskih troškova te rasterećenje sudaca i veća motiviranost zaposlenih u sudu.

Sastanci su organizovani u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza“ koji za cilj ima unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa i koji se realizuje uz podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19) te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Nera sastanak.jpg