Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Uspostavljanjem jasnih standarda do kvalitetnih sudskih odluka u građanskim/parničnim predmetima

21.12.2020.

Više od 100 sudskih odluka analizirano je od marta do septembra 2020. godine kako bi se utvrdio kvalitet sudskih odluka donesenih u parničnom postupku u sudovima iz cijele Bosne i Hercegovine (BiH),s ciljem podizanja kvaliteta sudskih odluka na viši nivo te utvrđivanja jasnih obrazaca pisanja sudskih odluka.

​Nalazi analize kvaliteta sudskih odluka bili su tema video konferencijskog sastanka članova ekspertnog i projektnog tima za unapređenje kvaliteta sudskih odluka iz BiH, Norveške i Nizozemske.

Ovo je ujedno i prvi sistematični pristup ocjeni kvaliteta sudskih odluka u pravosudnom sistemu BiH, i istu je vršio ekspertni tim sačinjen od iskusnih višestepenih sudija vrhovnih entitetskih sudova, apelacionog odjeljenja Suda BiH, Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, kantonalnih sudova i međunarodnih sudija iz Nizozemske i Norveške.

Svrha provedene analize sudskih odluka je kreiranje adekvatnog edukacijskog programa za sve sudije u BiH, koji će se provoditi u okrilju entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca na temelju priručnika i smjernica za izradu odluka u parničnim predmetima koje će ekspertni tim izraditi u narednom periodu. Navedeni edukacijski programi ćedoprinijeti uspostavljanju standarda kvaliteta što će olakšati i ujednačiti proces pisanja sudskih odluka u svim sudovima u ovoj oblasti te uspostavljanju veće pravne sigurnosti prilikom postupanja sudova.


Kvalitet pisanja sudskih odluka zauzima ključno mjesto u kreiranju pozitivne percepcije građana i izgradnji povjerenja, zbog čega VSTV BiH intenzivno radi na uspostavljanju mehanizama koji će sudijama pomoći u unapređenju kvaliteta njihovog rada.

Aktivnost je implementirana u okviru Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa, uz podršku Vlade Norveške i u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

BR.1.jpg