Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odjel za pravna pitanja

14.12.2020.

Osnovna zaduženja Odjela za pravna pitanja:

 • Praćenje i izvještavanje o aktivnostima nadležnih organa u odnosu na predlaganje i usvajanje propisa koji su od interesa za VSTV BiH i pravosuđe;
 • Pružanje stručne i administrativne podrške u vezi sa održavanjem sjednica Vijeća, uključujući pripremu materijala za sjednice Vijeća i izradu odluka Vijeća iz djelokruga Odjela, pripremu nacrta dnevnog reda, upravljanje e-sjednicom, te izradu zapisnika i zaključaka, i informacija o izvršenju zaključaka;
 • Pružanje stručne i administrativne podrške nadležnoj stalnoj komisiji i radnim grupama Vijeća;
 • Učešće u aktivnostima iz djelokruga rada Odjela vezanim za eksterna radna tijela u koja je uključen VSTV BiH, te vanjskim radnim grupama iz nadležnosti Vijeća;
 • Priprema internih opštih akata, te pružanje pravnih savjeta, smjernica i administrativne podrške o zakonima, praksi i procedurama odjelima Sekretarijata VSTV-a BiH i Kabinetu kao podrška njihovom radu kada je to potrebno;
 • Izrada nacrta opštih i pojedinačnih akata VSTV-a BiH iz nadležnosti Vijeća;
 • Pružanje konsultacija o pitanjima iz nadležnosti drugih odjela Sekretarijata VSTV-a BiH i Kabineta, kada je to potrebno;
 • Pripremanje informacija, izvještaja, analiza, mišljenja i drugih dokumenata o pravnim pitanjima koja se odnose na funkcioniranje VSTV-a BiH i pravosudnog sistema u BiH;
 • Priprema nacrta izjašnjenja, odgovora i ostalih pravnih podnesaka, u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima u kojima učestvuje Vijeće;
 • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te, u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
 • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
 • Identifikovanje, razvijanje i primjena novih i poboljšanih načina rada potrebnih za podršku razvoja Sekretarijata VSTV-a BiH i realizaciju utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH iz nadležnosti Odjela;
 • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh