Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Nove metodologije rada u sudovima u Mostaru, Trebinju i Širokom Brijegu

20.11.2020.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH nastavlja sa provođenjem aktivnosti na unaprjeđenju kvalitete pravosuđa.

Predstavnici VSTV BiH i eksperti iz Nizozemske, od 16. do 18. novembra 2020. godine, bili su u posjeti sudovima u Mostaru, Trebinju i Širokom Brijegu kako bi sa predsjednicima sudova i sudijama razgovarali o metodologijama unaprjeđenja rada pravosudnih institucija.

VSTV BIH do sada je, uz podršku podršku Vlade Norveške i u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske, a u okviru Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa,  razvio niz metodologija i alata za efikasniji rad sudova, a u nekim od njih, već se intenzivno primjenjuju.

U Općinskom sudu u Širokom Brijegu, Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu, Okružnom sudu u Trebinju, Osnovnom sudu u Trebinju, Kantonalnom sudu u Mostaru i Općinskom sudu u Mostaru, pripremnljeni su nacrti memoranduma o saradnji između sudova, a u pojedinim sudovima već su kreirane i smjernice za postupanje u parničnim postupcima. Tema sastanaka bila je i upravljanje sudom i odjeljenjem, organizaciona kultura i timski rad.

Kao dodatni alati, a u cilju postizanja učinkovitijeg i kvalitetnijeg rada, već se primjenjuju i kontrolne liste za prethodno ispitivanje tužbe te plan pripremnog ročišta.

Nove metodologije i alati za cilj imaju olakšati rad prvenstveno sudijama, a potom i svim drugim sudskim djelatnicima, ubrzati sudske postupke, smanjiti broj zaostalih predmeta te u konačnici, doprinijeti kreiranju pravosudnog sistema kojem će građani i građanke vjerovati.

Tokom održanih sastanaka analizirani su dosadašnji rezultati, ali kreirani i planovi rada za naredni period, jer kako je zaključeno tokom sastanaka, samo kontinuiranim djelovanjem moguće je postići vidljive promjene.

Proces primjene novih radnih metoda i mehanizama, prvobitno je započet u sudovima u Sarajevu i Banjoj Luci te se nakon postizanja primjenjivih i održivih rezultata proširio i na druge sudove na području cijele BiH.

Sastanci i sve aktivnosti VSTV BiH organizuju se uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera za sprječavanje pojave i širenja virusa COVID – 19.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

sastanak.jpg