Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Međunarodni dan djeteta: Položaj djece i maloljetnika u doticaju sa pravosuđem mora biti bolji

20.11.2020.

Unaprjeđenje položaja djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem, treba biti u vrhu liste prioriteta svih pravosudnih institucija, jedan je od zaključaka proizašlih iz prethodnih aktivnosti i analiza koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) realizovalo u proteklom periodu.

Unaprjeđenjem sistema zaštite prava djece i maloljetnika trebaju biti obuhvaćeni svi načini na koje se djeca susreću sa pravosudnim sistemom, bilo kao žrtve, svjedoci, navodni počinioci ili kroz slučajeve koji uključuju brigu, starateljstvo ili zaštitu djece.

VSTV BiH već godinama, 20. novembra, kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, sumira postignute rezultate, ali i ukazuje na nedostatke u sistemu zaštite djece i maloljetnika u kontaktu sa pravosudnim institucijama.

Međunarodni dan djeteta koji je uspostavila organizacija Ujedinjenih naroda (UN), obilježava se od 1989. godine u cijelom svijetu, s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

S ciljem poboljšanja položaja ove populacije i ostvarivanja većeg nivoa prava, VSTV BiH je dosadašnjim djelovanjem izradio ilustrovani vodič kroz krivični postupak za djecu žrtve/svjedoke krivičnih djela i njihove roditelje/staratelje. Izrađena je i analiza stepena primjene odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u sudovima u BiH, na osnovu koje su izdate i preporuke sudovima za unaprjeđenje rada. U septembru ove godine, Vijeće je u saradnji sa UNICEF-om, započelo i proces izrade standarda za opremanje prostorija za saslušanje djece u kontaktu sa zakonom.

Aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava i unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, VSTV BiH je realizovao u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz podšku Vlade Švedske.

Unaprjeđenje položaja ranjivih skupina, posebno djece i maloljetnika i u narednom će periodu biti u fokusu aktivnosti Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Djeca i maloljetnici u pravosuđu.jpg