Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Riješeno više od 100.000 sudskih predmeta

14.10.2020.

(Sarajevo, 14. oktobar 2020. godine) – Sudovi u Bosni i Hercegovini riješili su 113.260 najstarijih sudskih predmeta, u prvih devet mjeseci 2020. godine.

Broj riješenih slučajeva manji je za 11% u odnosu na isti period prošle godine, a na ostvarivanje očekivanih rezultata utjecalo je proglašeno stanje nesreće/vanredne situacije u Bosni i Hercegovini, uzrokovano pojavom i širenjem virusa COVID-19, tokom kojeg su sudovi radili u posebnim režimima rada u skladu s odlukama VSTV BiH i odlukama nadležnih kriznih štabova.

Prema rezultatima analize, u periodu od 1. januara do 30 septembra 2020. godine, najučinkovitiji su bili sudovi viših instanci čiji je procenat ostvarivosti zacrtanih rezultata iznosio 86%, dok su prvostepeni sudovi - općinski, osnovni i okružni privredni, u prosjeku riješili 62% predviđenih predmeta.

Posmatrano po entitetima, sudovi u Federaciji BiH riješili su 76.415 predmeta, u Republici Srpskoj 33.953 predmeta, a u Brčko distriktu BiH 1.626 .Sud BiH riješio je ukupno 1.266 predmeta.

Sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po starosnoj strukturi predmeta u planu, dostupan je u zasebnom dokumentu u prilogu saopćenja.

Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta, broj riješenih predmeta, procenat realizacije plana te broj sudija koji su radili na predmetima.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta. Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Septembar 2020

Prateće fotografije

FB vizual (1).jpg