Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

09.06.2020.

U „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 32/20 od 9.6.2020. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. marta 2020. godine i na 5. sjednici Doma naroda, održanoj 14. februara 2020. godine.

Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine objavljen je u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj  50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 i 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Izmjena zakona 32/20

Prateće fotografije

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini