Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 26. i 28. maja 2020. godine

29.05.2020.

U prilogu možete preuzeti dokument koji govori više o ovim predmetima:

Makuchyan and Minasyan v. Azerbaijan and Hungary (application no. 17247/13), 26.5.2020.
Nema povrede člana 2. EK (materijalni aspekt) u odnosu na Azerbejdžan
Povreda člana 2. (proceduralni aspekt) u odnosu na Azerbejdžan
Nema povrede člana 2. EK (proceduralni aspekt) u odnosu na Mađarsku
Povreda člana 38. EK  (ispitivanje predmeta) u odnosu na obje države

Koulias v. Cyprus (no. 48781/12), 26.5.2020.
Povreda člana 6.1. EK

Mándli and Others v. Hungary (no. 63164/16), 26.5.2020.
Povreda člana 10. EK

Marina v. Romania (no. 50469/14), 26.5.2020.godine
Povreda člana 8. EK

Gil Sanjuan v. Spain (no. 48297/15), 26.5.2020.godine
Povreda člana 6.1. EK

I.E. v. the Republic of Moldova (no. 45422/13)  26.05.2020
Povreda člana 3. EK
Povreda člana 5 § 1
Nema povrede člana  5 § 3 – u odnosu na prva četiri mjeseca pritvora

P.T. v. the Republic of Moldova (no. 1122/12)  26.05.2020
Povreda člana 8. EK

Graner v. France (no. 84536/17), 28.5.2020.
Aplikacija odbačena zbog neiscrpljivanja pravnih lijekova

Georgouleas and Nestoras v. Greece (nos. 44612/13 and 45831/13), 28.5.2020.
Nema povrede člana 7. EK

Evers v. Germany (no. 17895/14), 28.5.2020.
Član 8. Evropske konvencije nije primjenjiv u slučaju osporavanja zabrane kontakta čovjeku koji je seksualno zlostavljao mentalno zaostalu ženu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

EVROPSKI-SUD.jpg