Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Evropski sud za ljudska prava je 12. maja 2020. godine donio 8 presuda

14.05.2020.

Evropski sud za ljudska prava je 12. maja 2020. godine donio 8 presuda, od kojih u nastavku izdvajamo:

Sudita Keita protiv Mađarske (predstavka br. 42321/15)

Slučaj se odnosio na poteškoće podnosioca predstavke kao osobe bez državljanstva da regulira svoj pravni status u Mađarskoj tokom razdoblja od 15 godina. Utvrđena povreda člana 8. (pravo na privatni i porodični život). Dosuđena pravična naknada u iznosu od 8.000Eur na ime nematerijalne štete, te određeni iznos za troškove i izdatke.

Pozitivne obaveze države prema članu 8. Konvencije • Neizvjesnost u rješavanju pravnog statusa koja ima negativne posljedice na pristup zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju • Nedostatak učinkovitog i dostupnog postupka ili kombinacije postupaka koji omogućavaju daljnji boravak u zemlji i rješavanje statusa s obzirom na interese privatnog života • Nemogućnost podnositelja predstavke da ispuni zakonske uslove za status osobe bez državljanstva suprotno obavezama prema međunarodnom pravu.

Danciu i drugi protiv Rumunije (predstavka br. 48395/16)

Slučaj se odnosio na navodni pokušaj ubistva njihovog srodnika. Naime, u septembru 2008. godine u svađi ispred jednog restorana srodnik podnositelja predstavke zadobio je otvorenu povredu glave i potres mozga. Izjavio je da je na njega ispaljen suzavac i da je napadnut drvenom palicom, te je naveo pet lica kao svoje napadače. Protiv jednog od osumnjičenih je 2010. godine podignuta optužnica, koja je tokom krivičnog postupka prekvalifikovana na pokušaj ubistva prvog stepena. Krivični postupak završio je, međutim, 2016. godine oslobađajućom presudom zbog nedostatka inkriminirajućih dokaza. Srodnik podnositelja predstavke umro je 2011. godine dok je postupak još trajao. Iz medicinskog izvještaja zaključeno je da ne postoji uzročna veza između njegove smrti i povrede koju je zadobio.

Proceduralni aspekti prava na život • Propust vlasti da provedu brzu i učinkovitu istragu navodnog pokušaja ubistva • Nedostatak pravovremene i adekvatne reakcije u preliminarnim fazama istrage • Svjedoci nisu saslušani odmah nakon incidenta • Oštećeni nije bio adekvatno uključen u postupak • Imperativ je imati više od jednog forenzičkog medicinskog izvještaja u slučaju različitih mišljenja. • Država je odgovorna za kašnjenje u predstavljanju nalaza i mišljenja vještaka kojeg je imenovao sud.

Povreda člana 2. Konvencije (pravo na život). Pravična naknada: 15 000 eur na ime nematerijalne štete, te određeni iznos za troškove i izdatke.

Korostelev protiv Rusije (predstavka br. 29290/10)

Slučaj se odnosio na pritužbu podnositelja predstavke zbog kršenja njegovih vjerskih prava nakon što mu je izrečena opomena jer se molio u zatvoru tokom obaveznog noćnog spavanja.
Zatvorenik islamske vjeroispovjesti ukoren je zbog vršenja religijskog obreda noću u suprotnosti s zatvorskim rasporedom • Vlasti su formalistički pristupile održavanju zatvorske discipline • Radnje podnositelja predstavke ne predstavljaju rizik za zatvorski red ili sigurnost ili uznemiravanje zatvorskog stanovništva • Ukor je imao odvraćajući učinak na druge zatvorenike • Neuspjeh domaćih sudova da utvrde legitimni cilj osporenog miješanja u pravo prodnositelja predstavke  ili da provedu test proporcionalnosti.

Povreda člana 9 (sloboda vjeroispovjesti). Pravična naknada: 2 600 eur na ime nematerijalne štete, te određeni iznos za troškove i izdatke.

Nechayeva protiv Rusije (predstavka br. 18921/15)

Podnositeljica predstavke je od 2002. do 2015.  godine radila kao državni službenik u Odjelu za rad i zapošljavanje. Slučaj se odnosio na primjenu mehanizma za smanjenje dodatka koji joj je dodijeljen kao pomoć za kupovinu stana.

Naime, umjesto 24.486.105 rubalja na koje je prema mišljenju podnositeljice predstavke imala pravo, njoj je isplaćen iznos od 4.353.927 rubalja zbog nedostatka finansijskih sredstava. Domaći sudovi ocjenili su primjenu mehanizma za smanjivanje dodatka zakonitim i opravdanim. Pozivajući se na član 1. Protokola br. 1 (zaštita imovine), podnositeljica predstavke tvrdila je da je primjena koeficijenta smanjenja bila proizvoljna mjera nespojiva sa zahtjevima navedenog člana.

Povreda člana 1 Protokola br. 1. Pravična naknada: 72,000 EUR na ime materijalne štete, 1,600 EUR na ime nematerijalne štete, i određeni iznos za troškove i izdatke.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

EVROPSKI-SUD.jpg