Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Modul 4 - Izvršna i upravna oblast

03.01.2010.

Modul 4 odnosi se na izvršnu i upravnu oblast. Prvi dio modula obuhvata materiju koja je regulisana Zakonom o izvršnom postupku, između ostalog pokretanje postupka, izvršenje radi naplate novčanog potraživanja, prodaja nepokretnosti, izvršenje na pokretnim stvarima itd. Drugi dio modula obuhvata materiju koja je regulisana zakonima o upravnim sporovima uključujući pojam i predmet upravnog spora, nadležnost za rješavanje upravnih sporova, pravo pokretanja upravnog spora, postupak po tužbi, sudske odluke u upravnom sporu, pravne lijekove u upravnom sporu, itd.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Izvršna i upravna oblast

Prateće fotografije

Modul 4 - Izvršna i upravna oblast