Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Modul 3 - Krivična oblast

04.01.2010.

U okviru Modula 3 obrađene su slijedeće teme iz krivične oblasti: Principi krivičnog postupka koji predstavljaju osnov i pravac za tumačenje krivičnoprocesnih zakona u BiH i istraga. U okviru druge teme predstavljene su uloga, prava i dužnosti subjekata krivičnog postupka, radnje dokazivanja, posebne istražne radnje, te mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog u postupku i uspješno vođenje postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Krivična oblast

Prateće fotografije

Modul 3 - Krivična oblast