Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Modul 1 - Evropska konvencija - Ravnopravnost polova

06.01.2010.

U okviru modula 1 obrađene su slijedeće teme: Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u kontekstu prava garantovanih članovima 5., 6. i 14. Konvencije, i Ravnopravnost polova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Modul 1 - Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda