Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje o ponovnom postupku utvrđivanja Liste kandidata radi zapošljavanja u Sudsku policiju Federacije BiH

23.12.2019.

U vezi sa Javnim konkursom za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj: Sp-01-888-5/19 od 27.05.2019. godine, koji je u dnevnim novinama objavljen dana 29.05.2019. godine, na osnovu člana 35. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije BiH broj: Sp-01-888-4/19 od 27.05.2019.godine, a postupajući po uputama iz drugostepenog rješenja glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine broj: Sp-01-2551-1/19 od 20.12.2019. godine, donesenog u postupku rješavanja žalbe kandidata sa dodijeljenom šifrom SP-273, Komisija za izbor kandidata objavljuje:

1. Listu kandidata sa  ostvarenim rezultatima na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Unsko-sanskom kantonu, sa sjedištem u Bihaću.

Naprijed navedena Lista se kao prilog ovog obavještenja, dana 23.12.2019. godine objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije BiH i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u ul. Valtera Perića br. 15., 71 000 Sarajevo.

Sarajevo, 23.12.2019. godine

                                         KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

TABELA SA REZULTATIMA - BIHAC