Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Učenici Osnovne škole ,,Mehemedalija Mak Dizdar‟ posjetili su Sud Bosne i Hercegovine

20.12.2019.

(Sarajevo, 20.12.2019.) – Dvadeset učenika Osnovne škole ,,Mehmedalija Mak Dizdar‟ u  Sarajevu posjetili su danas Sud Bosne i Hercegovine u  sklopu projekta 'Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana' koji finansira Evropska unija, a provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.   

Posjeta je realizovana kako bi se učenici upoznali sa radnim zadacima sudija, tužilaca, stručnih saradnika i drugih zanimanja na Sudu tokom provođenja sudskog postupka, kao i da osjete kako je biti uposlenik jedne ovakve institucije.  

Tokom posjete, predstavnici Pravnog odjeljenja, Odjeljenja sudske uprave, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informisanje javnosti objasnili su učenicima sastav i nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine, prikazali određene situacije iz sudnica na insertima sa ročišta pred Sudom te detaljno pojasnili uloge svih učesnika u sudskom postupku.

Posjeta Sudu Bosne i Hercegovine, 20.12.2019. godine


Učenici su tokom posjete dobili i brošuru “Zašto je pravda važna?“ kako bi se detaljno upoznali sa svim zanimanjima koja se pojavljuju u toku provođenja sudskog postupka, te stečeno znanje prenijeli svojim vršnjacima u školi. 

Imajući u vidu značaj kontinuirane podrške Evropske unije reformi pravosuđa kao i potrebi da se sa učenicima razgovara o pravdi i pravosudnom sistemu u BiH, VSTV BiH će tokom 2020. godine upriličiti više posjeta osnovnih škola sudovima iz cijele Bosne i Hercegovine.

Za više informacija molimo da se obratite: Dalili Hadžić, Službenici za promociju IPA potpore pravosuđu BiH na telefon 033 704 601.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Posjeda Sudu BiH

Posjeda Sudu BiH

Posjeda Sudu BiH

Ostale fotografije