Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje o utvrđenim Listama kandidata radi zapošljavanja u Sudsku policiju Federacije BiH

09.12.2019.

U vezi sa javnim konkursom za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj: Sp-01-888-5/19 od 27.05.2019. godine, koji je u dnevnim novinama objavljen dana 29.05.2019. godine, prijavljeni kandidati se obavještavaju da je u skladu sa odredbom člana 35. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine broj: Sp-01-888-4/19 od 27.05.2019. godine, Komisija za izbor kandidata utvrdila:

  1. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu;
  2. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu, sa sjedištem u Zenici;
  3. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu, sa sjedištem u Tuzli.
  4. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Srednjobosanskom kantonu, sa sjedištem u Novom Travniku;
  5. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Unsko-sanskom kantonu, sa sjedištem u Bihaću;
  6. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa sjedištem u Mostaru. 

Naprijed navedene Liste se kao prilog ovog obavještenja, dana 09.12.2019. godine objavljuju na web stranici Sudske policije Federacije BiH i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u ul. Valtera Perića br. 15., 71 000 Sarajevo.Sarajevo, 09.12.2019. godine

                               KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA

                                                                                                                 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh