Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Izjava VSTS-a BiH povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

27.11.2019.

(Sarajevo, 27. novembar 2019. godine) - Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (Savjet) želi da podsjeti građane naše zemlje da se trenutno u svijetu, i u Bosni i Hercegovini, odvija kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

Upravo iz ovog razloga Savjet želi da iskoristi priliku i podsjeti javnost i pravosudnu zajednicu da Savjet podržava borbu protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja koje se svakodnevno dešava uključujući nasilje u porodici, silovanje i seksualno uznemiravanje te osuđuje kršenje osnovnih ljudskih prava koja su priznata ustavom i zakonom.

Smatramo da je rodno zasnovano nasilje neprihvatljivo te da o ovom problemu treba javno govoriti, kao i da je krucijalan preduslov za konačno rješavanje ovog problema međusobna saradnja svih relevantnih aktera, kako nadležnih državnih institucija, tako i relevantnih organizacija civilnog društva, ali i primjena međunarodnih dokumenta koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala i koji, podsjećamo, imaju prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.

Željeli bi dodati da je juče, 26. novembra 2019. godine, u organizaciji Savjeta, u partnerstvu sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Federacije BiH, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Brčko distrikta BiH, Udruženjem žena sudija BiH, Udruženjem sudija Suda BiH i Udruženjem tužilaca Federacije BiH, održan Okrugli sto na temu postupanja u predmetima rodno zasnovanog nasilja, koji je okupio nosioce pravosudnih funkcija. Na okruglom stolu su prezentovane pozitivne i negativne prakse u procesuiranju predmeta rodno zasnovanog nasilja te su predloženi načini za prevazilaženje izazova u postupanju u predmetima ove vrste.

Pored toga, napominjemo i da će, u okviru međunarodne kampanje, biti održana i napredna obuka za imenovane savjetnike i savjetnice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, i to 6. decembra 2019. godine, u saradnji sa Udruženjem „Atlantska inicijativa“ iz Sarajeva.

Obzirom na naše nadležnosti i ulogu u pravosudnom sistemu, vjerujemo da Savjet može dati značajan doprinos unapređenju položaja žena žrtava nasilja u kontaktu sa pravosuđem te se, na taj način, pridružiti naporima drugih institucija i organizacija civilnog društva u osiguravanju života bez nasilja i diskriminacije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_2102.JPG

IMG_2100.JPG

IMG_2088.JPG

Ostale fotografije