Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Predstavljanje Vodiča za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta u izdanju VSTV-a BiH putem Projekta ICEA

26.11.2019.

(Sarajevo,  22. novembar 2019.) – Na okruglim stolovima na temu „Efikasan stečajni postupak“ koji su održani 13. novembra u Tesliću i 22. novembra u Mostaru predstavljen je Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta (Vodič).

Vodič je jedan od rezultata Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini – druga faza (Projekat ICEA) kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Švedske.

Izradile su ga Božana Gužvić, predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini i Sanja Pavlić, sudija Općinskog suda u Zenici dok je projektni tim pružio analitičku i tehničku podršku.

Jedan od ciljeva Projekta ICEA je unapređenje rješavanja predmeta iz privredne oblasti. Specifičnost privrednih predmeta se ogleda u neophodnosti posjedovanja znanja iz domena finansija, računovodstva i poduzetništva od strane sudija, kao preduslova za njihovo efikasno rješavanje. Uprkos svim naporima, dužina stečajnog postupka je i dalje veliki problem, posebno kada se ima u vidu ekonomski značaj ovih predmeta za cijelu BiH. U cilju stjecanja stručnih znanja za rješavanja najsloženijih privrednih predmeta, Projekat ICEA je usmjeren na jačanje kapaciteta sudija za rješavanje predmeta iz privredne oblasti.

Vodič je namijenjen primarno sudijama kako onim koji već rade na stečajnom referatu, tako i sudijama koje se prvi put raspoređuju na taj referat. Na jednostavan i jasan način prikazuje sve informacije o fazama stečajnog postupka, radnjama koje se preduzimaju od pokretanja pa do okončanja postupka, učesnicima u postupku. Također sadrži i smjernice u cilju poboljšanja organizacionih vještina i vještina upravljanja stečajnim postupkom u važećem pravnom okviru u Bosni i Hercegovini.

Na okruglim stolovima se pored predstavljanja Vodiča razgovaralo i o tekućim dilemama u praksi te reorganizaciji preduzeća kao jednom od institutå koji s veoma rijetko koristi u praksi. Usvojeni su i sljedeći zaključci:

 1. Konstatuje se da će izrađeni Vodič za efikasno upravljanje stečajnim postupkom biti od posebnog značaja za rad sudija koje se po prvi put susreću sa postupanjem u stečajnim postupcima, zatim za stečajne upravitelje, predsjednike sudova nadležnih za rješavanje stečajnih predmeta i predsjednike privrednih odjeljenja, kao i sve druge sudije koje rješavaju predmete proizišle iz stečajnog postupka ili su pokrenuti u vezi sa stečajnim postupkom.
 2. Najznačajniji uzroci koji dovode do dugotrajnosti stečajnog postupka, otežanog završetka i zaključenja stečajnog postupka su:
      •    Neblagovremeno pokretanje stečajnog postupka;
      •    Neriješeni imovinsko-pravni odnosi u pogledu imovine stečajnih dužnika;
      •    Zakonska rješenja koja otežavaju efikasno rješavanje stečajnih predmeta.
 3. Stoga, u vezi sa prethodnim zaključkom, potrebno je da sudije i stečajni upravnici kontinuirano vrše međusobnu razmjenu iskustava i informacija u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.
 4. Potrebno je vršiti kontinuiranu edukaciju sudija i stečajnih upravnika s ciljem povećanja kvalitete vođenja stečajnog postupka i njegovog bržeg rješavanja.
 5. Potrebno je kontinuirano raditi na promovisanju primjene instituta reorganizacije u predmetima u kojima je reorganizacija moguća i ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, te uspješnim primjerima reorganizacije je potrebno dati veću medijsku pažnju.
 6. Kako bi stečajni postupak bio ekonomičan i efikasan, potrebno je kontinuirano unapređenje zakonskih rješenja, u skladu sa dobrom uporednom praksom, iskustvom u primjeni aktuelnog zakonodavstva kao i radi prilagođavanja propisa ekonomskoj realnosti.
 7. Veoma je bitno da referenti prilikom evidentiranja stečajnog dužnika u predmetima proisteklim iz stečajnog postupka i predmetima u vezi sa stečajem, dodavanjem oznake „u stečaju“ s ciljem pravovremenog informisanja sudije koji postupa u istim.
 8. Potrebno je adekvatno praćenje priliva i rješavanja predmeta proizišlih iz stečajnog postupka i u vezi sa stečajnim postupkom od strane predsjednika suda i šefova sudskih odjeljenja
 9. Poželjno je da stečajni upravnik, vodeći računa o interesima očuvanja stečajne mase, već prilikom popisa prava i obaveza stečajnog dužnika, izvrši analizu predmeta koji bi bili pogodni za rješavanje jednim od alternativnih načina rješavanja sporova (sudska nagodba, medijacija) i da predloži odboru povjerioca ovakav način rješavanja sporova.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

001(1).jpg

002(1).jpg

003.jpg