Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

20. novembar Međunarodni dan djeteta

20.11.2019.

Poziv na poštivanje dječjih prava i zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije


(Sarajevo, 20. novembar 2019.) – Svjesno značaja i uloge pravosuđa u procesu jačanja položaja djece u BiH, posebno u segmentu unapređenja mehanizama zaštite djece i jačanja svijesti, radi sprečavanja i suzbijanja nasilja nad djecom, s posebnim akcentom na ranjive kategorije djece, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) pridružuje se obilježavanju 20. novembra, Međunarodnog dana djeteta.

Obilježavanje Međunarodnog dan djeteta, koje je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda (UN), organizuje se od 20. novembra 1989. godine u cijelom svijetu s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a 1989. godine "Konvenciju o pravima djeteta".

UN-ova Konvencija o pravima djeteta sadržana je u Aneksu I Dejtonskog mirovnog sporazuma te kao ostale konvencije koje je BiH ratificirala ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.

Obilježavanje 20. novembra ima za cilj da podsjeti i senzibiliše javnost na poštivanje dječjih prava i potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije, te da skrene pažnju na neophodnost stavljanja interesa djeteta u prvi plan kod kreiranja i provođenja svih aktivnosti koje se tiču djece, bez obzira na to da li ih sprovode javne ili privatne institucije za socijalnu zaštitu, sudovi, administrativni organi ili zakonodavna tijela.

VSTV BiH je, u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ (Projekat ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske, pristupilo realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške djeci u ostvarivanju njihovih prava, pristupa pravosuđu i kontaktu sa sudovima.
 
Projektne aktivnosti u ovom domenu su takođe usmjerene i na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga, pri radu sa ovom ranjivom grupom, kao i sveobuhvatne analize o položaju djece u sistemu građanskog i krivičnog pravosuđa, a sve sa ciljem pripreme preporuke za unapređenje. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh