Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 96. sjednicu Velikog vijeća

05.11.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 30.10.2019. godine održao redovnu, 96. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U svom saopštenju Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu:

AP 4987/17 utvrđena povreda prava na poštovanje doma iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija). Sud je zaključio da miješanje u pravo apelantice ne predstavlja neophodnu mjeru u demokratskom društvu budući da je na apelanticu stavljen prekomjeran teret u situaciji kada joj je naloženo napuštanje stana u kojem živi dugi niz godina bez naznaka da li će i kada njena imovinska prava, u pogledu kojih ima legitimna očekivanja, u smislu odluke Ustavnog suda u predmetu broj AP 1203/10, u vezi s predmetnim stanom biti realizirana.

AP 5187/17 zaključeno da nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je osporenim odlukama pokrenut postupak prinudne naplate neplaćenih poreznih obaveza predmetnog preduzeća iz imovine apelanta kao direktora tog preduzeća u smislu relevantnih odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.

Usvojene odluke bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP-5187/17

AP-4987/17

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća