Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Anketa nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti

10.09.2019.

(Sarajevo, 10.9.2019. godine)  - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti Radne grupe za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, uz stručnu podršku USAID Projekta pravosuđa u BiH, pripremilo je i provelo Anketu nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti u periodu od 26.6. do 12.7.2019. godine, sa sadržajem i na način kako je provedena u prethodna dva anketna ciklusa u 2015. i 2017. godini.

Svrha provođenja Ankete je praćenje eventualnih promjena mišljenja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini o pitanjima etičnosti i disciplinske odgovornosti koje ona obrađuje. 

Anketu čine dva dijela: 
  1. Analiza potreba za edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija o pravosudnoj etici i sukobu interesa i 
  2. Istraživanje percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o pravičnosti i nepristrasnosti disciplinskog postupka. 
Rezultate provedene ankete možete pročitati u prilogu.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Rezultati ankete 2019(1)