Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Lista kandidata koji su zadovoljili na testovima i pristupili intervjuu

19.08.2019.

Obavještavaju se kandidati za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine da je Komisija za izbor kandidata, u smislu odredbe člana 31. Poslovnika o radu komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije BiH broj: Sp-01-888-4/19 od 27.05.2019. godine, utvrdila Listu kandidata koji su zadovoljili na Testu općeg znanja i Testu fizičkih sposobnosti, uključujući i morfološke karakteristika, te koji su pristupili intervjuu.

Navedena lista se kao prilog ovog obavještenja objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15 Sarajevo.

Shodno navedenoj listi, Komisija će u smislu odredbe člana 32. Poslovnika o radu komisije za izbor, za određeni broj kandidata pokrenuti postupak osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena "POVJERLJIVO", u skladu sa prilogom ovog obavještenja i Listom kandidata. 

Nakon izdavanja dozvola za pristup tajnim podacima, a u skladu sa odredbama člana 33. i 34. Poslovnika o radu komisije za izbor, Komisija za izbor će utvrditi listu kandidata sa razultatima iz člana 35. Poslovnika o radu komisije za izbor kandidata. 

        KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh