Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Pismo predsjednika VSTS-a BiH upućeno šefu Delegacije i Specijalnom predstavniku EU u BiH Larsu Gunnaru Wigemarku

09.08.2019.

(Sarajevo, 08. avgust 2019. godine) – Povodom dopisa šefa Delegacije i Specijalnog predstavnika EU u BiH Larsa Gunnara Wigemarka, upućenog Visokom sudskom 
i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) 1. avgusta 2019. godine, predsjednik VSTS-a BiH Milan Tegeltija je danas uputio odgovor g. Wigemarku sljedećeg sadržaja: 

" Vaša ekselencijo, poštovani gospodine Wigemark,

primio sam Vaše pismo, koje ukazuje na problem produženja mandata dodatnom sudiji Kantonalnog suda u Sarajevu Huseinu Delaliću. U cijelosti dijelim Vaše ocjene i zabrinutosti sadržane u pismu, međutim, želim da Vas obavijestim o sljedećem: 

Još krajem 2017. godine ukazivao sam javno na problem nedostajućeg sistema provjere prošlosti (background check) prilikom donošenja odluka o imenovanju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini te, sjetićete se, predvidio mogućnost ovakvih situacija.

Upravo zbog toga insistirali smo na inkorporaciji sistema provjere prošlosti (background check) u sistem imenovanja sudija i tužilaca. Povodom toga Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH/Savjet) je i donio zaključke koji su, u to vrijeme, bili osporavani u javnosti, vjerovatno uslijed nerazumijevanja dubine problema i svih konsekvenci koje taj nedostatak sistema može proizvesti. U konačnici, u saradnji sa Evropskom komisijom, ove godine organizovan je i TAIEX seminar na tu temu te se nadam da će, kao jedan od rezultata i tog seminara, proizaći kvalitetno normativno rješenje za ovaj istinski i duboki problem imenovanja sudija i tužilaca u BiH.

U povodu konkretnog slučaja, želim da Vas obavijestim da je Prvostepena disciplinska komisija VSTS-a BiH suspendovala dodatnog sudiju Huseina Delalića sa dužnosti, do okončanja disciplinskog postupka, čiji je predmet tužba Ureda disciplinskog tužioca (UDT/Ured) VSTS-a BiH protiv navedenog sudije radi davanja netačnih podataka, odnosno, upravo sakrivanje podataka o ranijoj osuđivanosti istog. Nakon okončanja disciplinskog  postupka i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti predmetnog slučaja, Disciplinska komisija će donijeti konačnu odluku.

U pogledu produženja mandata ovog dodatnog sudije, želim da Vas obavijestim da se ovdje nije radilo o imenovanju koje prolazi kroz konkursnu proceduru, nego produženju mandata. Samo imenovanje istog na prvu pravosudnu funkciju, nakon provedene reforme, bilo je 1.1.2004. godine na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, da bi isti dana 1.8.2011. godine bio imenovan na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, od kada mu je svake 
dvije godine produžavan mandat dodatnog sudije. Prilikom produžavanja mandata ne provodi se posebna konkursna procedura, nego se isti produžava na osnovu prijedloga predsjednika suda koji ukazuje da još postoji potreba za dodatnim sudijom te potvrde nadležnog ministarstva o obezbjeđenju finansijskih sredstava za dalje finansiranje dodatnog sudije, nakon čega Komisija za pravosudnu upravu daje prijedlog za produženje mandata dodatnom sudiji VSTS-u BiH. 
Na osnovu ovih parametara dolazi do produženja mandata dodatnim sudijama, koji se samo jednom imenuju i to je u ovom slučaju bilo 1.8.2011. godine.

Pregledom transkripta sjednice, ustanovio sam da na sjednici VSTS-a BiH, na kojoj se odlučivalo o produženju mandata dodatnom sudiji Huseinu Delaliću, članovi Savjeta nisu bili obaviješteni o disciplinskom postupku i njegovom predmetu tužbe protiv imenovanog, tako da su odluku o produženju donijeli nemajući to saznanje.

Takođe, želim da Vas obavijestim da prilikom procedure produženja mandata dodatnim sudijama sastavni dio propratnih materijala ne čine podaci o tekućim disciplinskim postupcima i predmetima tih disciplinskih tužbi.

Uslijed svega toga došlo je do produženja mandata Huseinu Delaliću.

Ovaj slučaj ukazuje na ozbiljan i dubok problem nedostajuće provjere prošlosti (background check) koji ističemo od 2017. godine te se nadam da će ovo biti dodatni motiv i stimulans da se ovo izuzetno važno pitanje brzo i kvalitetno normativno uredi, kako bi smo u budućnosti izbjegli ili maksimalno reducirali mogućnost za ovakve situacije.


S poštovanjem,

                                                               Milan Tegeltija
                                                            predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH"
 


-   kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh