Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 91. sjednicu Velikog vijeća

03.07.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 25. juna 2019. godine održao redovnu, 91. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da su donesene odluke u predmetima AP 1057//19 i AP 6162/18 koje možete preuzeti u prilogu ove informacije.

Naime, u predmetu AP 1057/19 Ustavni sud je utvrdio povredu prava na život iz člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija). Naime, u konkretnom predmetu nadležno tužilaštvo nije postupalo s neophodnom marljivošću i sveobuhvatnošću u provođenju istrage povodom ubistva apelantovog brata. Stoga, argumenti Tužilaštva da su u konkretnom predmetu tokom istrage preduzimane brojne istražne radnje koje nisu dovele do rezultata u otkrivanju počinioca krivičnog djela ubistva, prema mišljenju Ustavnog suda, ne mogu otkloniti zahtjev ažurnosti i ekspeditivnosti koja se traži u ovakvim predmetima. Također, oni ne mogu biti opravdanje za dvadesetpetogodišnje trajanje istrage koja u konačnici nije rezultirala identifikacijom počinioca krivičnog djela, naročito imajući u vidu da je upravo zbog neadekvatnosti preduzetih radnji predmetna istraga obustavljena, jer je nastupila relativna zastarjelost krivičnog gonjenja.

U predmetu AP 6162/18 Ustavni sud je zaključio da postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada ponovni krivični postupak protiv apelanta traje duže od 17 godina, a za takvo trajanje postupka je u najvećoj mjeri odgovoran Kantonalni sud u Bihaću koji nije na adekvatan način upravljao predmetnim krivičnim postupkom, koji još uvijek nije okončan, a od velikog je značaja za apelanta.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP-6162_18

AP-1057_19

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća