Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje o utvrđenim listama kandidata za prijem u radni odnos

04.07.2019.

U vezi sa Javnim konkursom za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj Sp-01-888-5/19 od 27.05.2019. godine, koji je u dnevnim novinama objavljen dana 29.05.2019. godine, prijavljeni kandidati se obavještavaju da je u skladu sa odredbom člana 12. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj Sp-01-888-4/19 od 27.05.2019. godine, Komisija za izbor kandidata  izvršila pregled svih pristiglih prijava.

Shodno navedenom, Komisija za izbor kandidata je utvrdila:

1. Listu kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, u kojoj je određeno mjesto i vrijeme testa općeg znanja, uključujući i pisani rad - esej;

2. Listu kandidata koji su dostavili neispravne, nepotpune i neblagovremene prijave;

Naprijed navedene Liste se kao prilog ovog obavještenja, dana 04.07.2019. godine objavljuju na web stranici Sudske policije Federacije BiH i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu.


Sarajevo, 04.07.2019. godine

                                            KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh