Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Predstavnici projekta ICEA, Okružnog privrednog suda u Trebinju, Osnovnog suda u Trebinju i Općinskog suda u Mostaru u radnoj posjeti Osnovnom sudu u Bijeljini

27.06.2019.

Predstavnici projekta ICEA, Okružnog privrednog suda u Trebinju, Osnovnog suda u Trebinju i Općinskog suda u Mostaru posjetili su jučer Osnovni sud u Bijeljini. Povod posjete je nastavak aktivnosti na unapređenju unutrašnje organizacije sudova u svrhu bržeg i kvalitetnijeg odvijanja poslovnih procesa u sudovima u BiH. Aktivnost se odvija u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - faza II (projekt ICEA)  kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Švedske.

Tokom ove posjete predstavnici VSTV-a BiH i gore navedenih sudova sastali su se s predsjednikom, sudijama, asistentima i pripravnicima Osnovnog suda u Bijeljini koji su podijelili svoja dosadašnja iskustva i praksom sistema rada suda u Bijeljini, u smislu raspodjele ljudskih resursa, te organizacije poslovnih procesa i upravljanja sudskim predmetima. Također se razgovaralo o primjeni preporuka koje su izradili švedski stručnjaci prilikom ranijih posjeta sudovima u BiH.

Saradnjom VSTV-a BiH sa pravosudnim tijelima Švedske koja je započela prije više od dvije godine povećana je efikasnost u postupanju po predmetima u pilot sudovima, Općinskom sudu u Tuzli i Osnovnom sudu u Bijeljini. Unaprijeđeno je postupanje prije svega sudijskih pripravnika-volontera s ciljem njihovog stručnog usavršavanja kroz blisku saradnju sa sudijama.  Nadalje, asistenti sudija preuzimaju administrativne zadatke koje su do sada obavljale sudije. Boljom raspodjelom poslova sudijama se omogućava veća posvećenost kvalitativnom obavljanju zadataka vezanih za postupanje po predmetima. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima sudova u Tuzli i Bijeljini saradnja je proširena na još 6 sudova u BiH i to okružni privredni i osnovni sudovi u Prijedoru i Trebinju te općinski sudovi u Mostaru i Bihaću.

Saradnja sa švedskim pravosudnim institucijama doprinosi kraćem trajanju postupaka, smanjenju broja neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno postizanje bolje motivacije svih zaposlenih u sudovima na način da se sudijama omogući da se fokusiraju više na konkretno postupanje po predmetima i da se oslobode administrativnih poslova te da se administrativnom/nesudskom osoblju dâ veća odgovornost u radu.

 

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

27062019_2.JPG

27062019_1.JPG