Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

Sedmice sudske nagodbe - Općinski sud u Tuzli ponovo ostvario najbolji rezultat

28.05.2019.

 

U periodu od 13. do 24. maja 2019.godine, u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizovane su “Sedmice sudske nagodbe”. U toku održanih aktivnosti Općinski sud u Tuzli ponovo je ostvario najbolji rezultat sa 66 sklopljenih sudskih nagodbi. Postignuti rezultati ovog suda ukazuju da su građani zainteresovani za rješavanje sporova sudskom nagodbom.

 

Kao najpogodniji predmeti za zakjučenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplate komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radni sporovi, islate dugova i potraživanja, isplate neisplaćenih plata i otpremnine, naknada štete, podjela stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenja međa, materijalna davanja i drugo.

 

Imajući u vidu ostvarene rezultate evidentno je da su stranke prepoznale višestruku prednost ovog instituta. Pozivamo građane da i ubuduće koriste ovakav način alternativnog rješavanja  sudskih sporova kroz  dobrovoljan, miran, povjerljiv , brz i ekonomičan sudski postupak. Svi koji žele da svoj predmet riješe sudskom nagodbom to mogu učiniti tako što će informisati sudiju koji vodi predmet, na jedan od sljedećih načina:

 

• samostalno ili preko svog zastupnika uputiti pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

• zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imaju, pristupiti u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh