Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

89. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

23.05.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 22. maja 2019. godine održao redovnu 89. sjednicu Velikog vijeća.

Ustavni sud je u saopštenju sa sjednice izdvojio informaciju da je u predmetu AP 951/17 utvrđena povreda apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Naime, Ustavni sud je utvrdio da postupak nije bio pravičan kada u okolnostima konkretnog slučaja postoji očigledna proizvoljnost u načinu na koji je Vrhovni sud Federacije BiH tumačio relevantne odredbe člana 103. stav 3. Zakona o radu FBiH u vezi sa rokom za podnošenje tužbe i člana 19. stav 4. Zakona o radu FBiH iz kojih proizlazi da se radni odnos na određeno vrijeme automatski transformira u radni odnos na neodređeno vrijeme protekom dvogodišnjeg neprekidnog rada, ili nakon što su protekle više od dvije godine rada kod istog poslodavca. Navedenu odluku možete preuzeti u prilogu.

Usvojene odluke će se objaviti u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP 951/17

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća