Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

VSTV BiH se pridružuje naporima na osnaživanju prava LGBTI osoba

17.05.2019.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, koji se obilježava 17. maja, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) pridružuje se naporima na osnaživanju prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih (LGBTI) osoba i žena i suzbijanju nasilja i diskriminacije LGBTI osoba.

Iako je, u proteklom periodu, unaprijeđen zakonodavni okvir, koji treba da postavi temelje za jednak tretman svih osoba bez diskriminacije, pred našim društvom se nalazi dug put do omogućavanja punog uživanja svih prava i sloboda svim osobama, u svim oblastima života, bez diskriminacije po osnovu spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

Pored ustavnih odredbi te brojnih međunarodnih dokumenata, koje je ratificirala BiH, VSTV BiH želi skrenuti pažnju na Odluku Ustavnog suda BiH iz decembra 2018. godine kojom se usvaja apelacija Sarajevskog otvorenog centra (SOC) i drugih te utvrđuje povreda prava lica da ne budu podvrgnuta ponižavajućem tretmanu ili kazni, kao i povreda slobode mirnog okupljanja i udruživanja, zagarantiranih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

VSTV BiH podsjeća da je najavljena prva bh. Povorka ponosa u septembru 2019. godine te se nadamo da će svi relevantni akteri posmatrati ovaj događaj kroz prizmu odredbi Ustava i međunarodnih dokumenata, koji obavezuju BiH.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh