Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 88. sjednicu Velikog vijeća

10.05.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 8. maja 2019. godine održao 88. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 810/19 zaključeno da nema kršenja apelantovog prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud je utvrdio da u konkretnom slučaju apelantu nije bila uskraćena mogućnost pristupa „sudu“ koji bi mogao ispitati zakonitost njegovog pritvora, odnosno mogućnost izricanja blažih mjera. Apelantu nije bila uskraćena mogućnost izjavljivanja žalbe protiv prvostepenog rješenja kojim mu je određen pritvor, pri čemu su razmotreni svi apelantovi žalbeni navodi, između ostalog, i izricanje blaže mjere, te su dati razlozi zašto oni u okolnostima konkretnog slučaja nisu mogli dovesti do drugačije odluke suda.

Naime, odlučujući o navodima apelantove žalbe, sudsko vijeće je zaključilo da se nijednom mjerom zabrane ne bi mogla ostvariti svrha koja se u okolnostima apelantovog slučaja ostvaruje mjerom pritvora, pri čemu su ponovljeni razlozi prvostepenog suda (o cilju tog pritvorskog osnova – prevencija opasnosti od ponavljanja).

Usvojene odluke bit će objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća