Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 87. sjednicu Velikog vijeća

29.04.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 24. aprila 2019. godine održao 87. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U saopštenju sa sjednice je izdvojena informacija da je donesena odluka u predmetu  AP 1854/17. Naime, Ustavni sud je u ovom predmetu zaključio da je došlo do kršenja apelantovih prava iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) i člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada su redovni sudovi propustili da izražavanja tuženog razmotre u svjetlu kriterija koje je bilo neophodno razmotriti s ciljem postizanja balansa između zaštite apelantovog prava na ugled i prava tuženih na slobodu izražavanja u smislu člana 10. Evropske konvencije. Nadalje, navedeno kršenje postoji i zbog toga što su redovni sudovi prilikom odlučivanja zanemarili količinu i sadržaj tekstova koji su objavljeni u periodu od 1. do 9. jula 2008. godine na naslovnim stranama prvotuženog, u kojima su iznesene ozbiljne optužbe na račun apelantovih zaposlenika, ali i samog apelanta, koji je stavljen u kontekst događaja o kojima je pisano, bez ikakvih ograda tuženih, bez poštovanja instituta presumpcije nevinosti, bez pružene mogućnosti da se apelant u spornim tekstovima izjasni i iznese svoj stav. Prema mišljenju Ustavnog suda, prenošenje spornog izražavanja je bilo u svrhu klevete i diskreditacije apelanta i njegovih zaposlenika, a ne iz razloga propisanih članom 10. Evropske konvencije. Pri tome je utvrđeno da tuženi prilikom izvještavanja nisu postupali bona fide, kako to nalaže odgovorno, istraživačko novinarstvo.

Usvojene odluke bit će objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP-1854-17

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća