Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 86. sjednicu Velikog vijeća

17.04.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 10. aprila 2019. godine održao 86. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U saopštenju sa sjednice se navodi da je Ustavni sud, postupajući u predmetu AP 598/17, zaključio da je u konkretnom slučaju prekršena zabrana diskriminacije iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je, zbog neusklađenosti relevantnih pravnih propisa (Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) u vezi sa ispunjenjem uvjeta u pogledu godina života potrebnih za stjecanje prava na penziju, apelant došao u situaciju da bude neravnopravno tretiran u odnosu na sva druga lica koja su nakon navršenih 40 godina penzijskog staža ostvarila pravo na penziju. Pri tome je Ustavni sud ukazao da odgovornost za takvu situaciju snosi sâm zakonodavac koji je, donoseći relevantne zakone, propustio da uskladi uvjete za prestanak ugovora o radu zbog navršenih 40 godina penzijskog staža i prava na starosnu penziju.

Usvojene odluke bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP 598_17

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća