Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Zaključci konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva"

06.12.2018.

(Sarajevo, 6. decembar 2018. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u saradnji sa Uredom Specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) i Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), organizovalo je 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru konferenciju pod nazivom "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva". 

Četvrta po redu konferencija na temu reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini okupila je predsjednike sudova, glavne tužioce, predstavnike izvršne vlasti, strukovnih udruženja i goste iz međunarodne zajednice, koji su razgovarali o aktivnostima koje je VSTV BiH poduzeo u cilju unapređenja pravosudnog sistema te koracima koje je potrebno poduzeti u narednom periodu a tiču se ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija, efikasnosti  i kvaliteta sudova i tužilaštava, organizovanog kriminala i korupcije te nezavisnosti, odgovornosti i integriteta pravosuđa. 

"Vladavina zakona jedan od najvećih izazova na putu ka članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.", istakao je predsjednik Tegeltija i dodao: "Poglavlja 23 „Pravosuđe i ljudska prava“ i 24 „Pravda, sloboda i sigurnost“ ključne su oblasti u pregovorima naše zemlje sa Evropskom unijom. Kroz realizaciju preporuka Evropske komisije mi smo duboko zašli u ova poglavlja i jednog dana, kada Bosna i Hercegovina i zvanično dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, veliki dio posla će već biti završen. Mi idemo korak unaprijed, otvorili smo ova najvažnija poglavlja i reformskim promjenama u pravosuđu polako otvaramo put Bosni i Hercegovini za članstvo u EU.“ 

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno pozdravio je dosadašnje napore u reformi pravosuđa, ali i naglasio potrebu za daljnjim napretkom: "Građani očekuju da sve pravosudne institucije pokažu konkretne rezultate reformi. Sve nedostatke potrebno je brzo riješiti i unaprijediti odgovornost svih ključnih aktera u cjelokupnom sistemu kako bi se pokazala konkretna primjena vladavine zakona u svakodnevnom životu."  

Na konferenciji je predstavljena i inicijativa VSTV-a BiH za izmjenu Zakona o VSTV-u BiH kroz Peer Review preporuke Evropske komisije i Akcione planove VSTV-a BiH, kao i zaključci Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost (SAA) od 28. i 29.11.2018. godine. 

Usvojeni su i zaključci konferencije koje možete pronaći u prilogu teksta.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

konf_o_stanju_1.JPG

konf_o_stanju_2.JPG

konf_o_stanju_3.JPG

Ostale fotografije