Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Budžet VSTVBiH za 2006. godinu

Proračunska stavka Odobreni proračun 2006. Proračunski zahtjev 2007. 
Plaće

1.580.000

2.261.853

Naknade

310.000

332.940

Putni troškovi

25.000

50.000

Izdatci za telefonske i poštanske usluge

40.000

153.409

Troškovi za energiju i komunalne usluge

22.000

18.201

Nabavka materijala

15.000

10.000

Prevoz i gorivo

24.000

25.000

Troškovi zakupa

0

0

Troškovi održavanja

14.800

10.000

Troškovi osiguranja

9.200

5.000

Ugovorene usluge

50.000

56.000

Nabavka opreme

10.000

15.000

UKUPNO:

2.100.000

2.937.403

 

Sredstva koja su VSTV-u odobrena iz državnog proračuna za 2006. godinu iznosila su 2,1 milijun KM i nisu bila dostatna za financiranje svih operativnih troškova VSTV-a. Razliku potrebnih sredstava osigurala je Vlada Kraljevine Norveške. Proračunski zahtjev VSTV-a za 2007. godinu iznosi 2.937.403 KM. Ministarstvo financija i trezora BiH suglasilo se za iznos od 2,4 milijuna KM, što nije dovoljno za funkcioniranje VSTV-a. Stoga je Vlada Kraljevine Norveške donirala razliku potrebnih sredstava i za 2007. godinu, kojom će se omogućiti nesmetan rad i funkcioniranje svih potrebnih kapaciteta VSTV-a u ovoj proračunskoj godini. Sredstva norveške donacije su sastavni dio operativnog proračuna. Preuzimanje obveze potpunog financiranja VSTV-a iz sredstava državnog proračuna je jedan od najvažnijih strateških ciljeva VSTV-a.

Donatorska sredstva

Članak 15., stavak 11. Zakona o VSTV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 25/04 i 93/05), propisuje mogućnost da VSTV „može primati sredstva od međunarodnih donatora za operativni proračun, kao i za posebne projekte reforme pravosuđa izvan operativnog proračuna VSTV-a. Ta sredstva se uplaćuju na poseban račun otvoren kod Centralne banke Bosne i Hercegovine…“. Temeljem ovog zakonskog ovlaštenja, VSTV je tijekom protekle tri godine implementirao projekte za čiju provedbu su sredstva izdvojile Europsko povjerenstvo, Vlada Kraljevine Norveške, Vijeće Europe, Vlada SAD-a, Nizozemska vlada i Španjolska agencija za međunarodnu suradnju. Sva sredstva implementiraju se u suradnji sa Ministarstvom financija i trezora BiH, putem odvojenih računa za svaki pojedinačni projekt.

Tabela koja slijedi daje prikaz donatora i pojedinaènih projekata implementiranih tijekom 2006. godine:

Izvor financiranja / naziv projekta Datum primanja donatorskih sredstava Datum isteka utroška donatorskih sredstava Ukupan iznos u KM 
1. Sporazum o donaciji EC Siječanj 2006. Prosinac 2007.

4.889.575

Projekt sudova za prekršaje      
Projekt IKT      
Edukacija sudaca i tužitelja      
CMS      
2. Norveška "Pomoć VSTVBiH" Srpanj 2006. Lipanj 2007.

1.955.634

Operativni troškovi i ustupljeno osoblje      
Rekonstrukcija Okružnog suda u I. Sarajevu      
Rekonstrukcija Općinskog suda u Sarajevu      
3. Vijeće Europe ( financiranje bibliotekara za rad u centrima za edukaciju sudija i tužilaca) Rujan 2006. Travanj 2007.

14.690

4. Španjolska agencija za međunarodnu suradnju - Pomoć Centru za sudbenu dokumentaciju Studeni 2006. nije određeno

54.763

5. SAD - Pomoć Centru za edukaciju FBiH Siječanj 2005. Prosinac 2007.

301.654

6. SAD - Pomoć Centru za edukaciju RS Siječanj 2005. Prosinac 2007.

301.654

7. SAD - Pomoć UST-u Ožujak 2005. Ožujak 2007.

309.859

8. Nizozemska - Unapređenje rukovodnih vještina Prosinac 2005. Siječanj 2007.

323.123

UKUPNO:    

8.150.871

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh