Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Rezultati istraživanjâ zadovoljstva korisnika sudova

10.10.2018.

Građani mogu očekivati pošteno suđenje 

(Sarajevo,  10. oktobar 2018.) – Danas je u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održana konferencija za novinare povodom predstavljanja rezultata provedbe inicijalnog i finalnog istraživanja zadovoljstva korisnika općinskih sudova u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Osnovnog suda u Banja Luci. 

Glavni rezultati pokazuju da je došlo do povećanja povjerenja u bh. pravosuđe, budući da je povećano povjerenje u sudove i tužilaštva. Smanjena je percipirana korumpiranost sudija i tužilaca, što je dovelo do rasta zadovoljstva funkcionisanjem pravnog sistema, dok je povećana zastupljenosti uvjerenja da prosječan građanin može očekivati pošteno suđenje. Nadalje, istraživanje ukazuje da je  smanjen broj dolazaka na sud potrebnih za rješavanje predmeta kao i vrijeme potrebno za okončanje postupaka. 

Iako je ukupno zadovljstvo radom sudova poraslo, dugo trajanje, visoki troškovi postupaka i visoke cijene advokatskih usluga, koji su uzrokovani komplikovanom procedurom, potvrđuju da je i dalje potrebno raditi na unapređenju rada, povećanju informisanosti javnosti o radu sudova i mogućnostima korištenja alternativnih načina rješavanja sporova s ciljem unapređenja pružanja usluga građanima.  

Rezultate istraživanjâ su predstavili Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i Ana Bilić Andrijanić, rukovoditeljica Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH kojeg implementira VSTV BiH.

Istraživanjâ su provedena u toku trajanja projekata „Konsolidacija i dalji razvoj komunikacionog i informacionog sistema“ koje je finansirala Evropska unije iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012 i IPA 2013. Inicijalno istraživanje je provedeno 2015. godine dok je finalno istraživanje završeno početkom 2018. godine. 

Istraživanjâ s detaljnim podacima se mogu pronaći na web portalu pravosudje.ba i web stranici VSTV-a BiH vstv.pravosudje.ba.  

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 704 604 ili mobilni telefon 061 131 785.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG-001.jpg