Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveća slova

Lista kandidata sa rezultatima ostvarenim na Testu fizičkih sposobnosti i provjeri morfoloških karakteristika

05.07.2018.

Obavještavaju se kandidati koji su dana 02., 03. i 04.07.2018. godine pristupili Testu fizičkih sposobnosti, uključujući provjeru morfoloških karakteristika, da je Komisija za izbor kandidata izvršila bodovanje postignutih rezultata i utvrdila Listu kandidata sa ostvarenim rezultatima na testu fizičkih sposobnosti i provjeri morfoloških karakteristika.

U predmetnoj listi kandidata je pored rezultata utvrđen i termin intervjua za svakog kandidata pojedinačno.

Navedena lista se kao prilog ovog obavještenja objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo.

 

    KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh