Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveća slova

Obavještenje o utvrđenim listama kandidata za prijem u radni odnos

01.06.2018.

U vezi sa Javnim konkursom za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj Sp-01-761-5/18 od 20.04.2018. godine, koji je u dnevnim novinama objavljen dana 24.04.2018. godine, prijavljeni kandidati se obavještavaju da je u skladu sa odredbom člana 12. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj Sp-01-761-4/18 od 20.04.2018. godine, Komisija za izbor kandidata  izvršila pregled svih pristiglih prijava.

Shodno navedenom, Komisija za izbor kandidata je utvrdila:

1. Listu kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, u kojoj je određeno mjesto i vrijeme testa općeg znanja, uključujući i pisani rad - esej;
2. Listu kandidata koji su dostavili neispravne, nepotpune i neblagovremene prijave;

Naprijed navedene Liste se kao prilog ovog obavještenja, dana 01.06.2018. godine objavljuju na web stranici Sudske policije Federacije BiH i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu.

Sarajevo, 01.06.2018. godine
                                                        
                                      KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh