Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Судски трошкови

Странке у великом броју случајева нису упознате са могућим трошковима који се могу појавити од почетка до завршетка парничног/извршног поступка пред судом. С циљем правовременог информисања странака о могућем трошку креиран је калкулатор трошкова који ће им помоћи да добију податке о евентуалним трошковима за различите фазе у поступку према важећим адвокатским тарифама у ФБиХ, Републици Српској и Брчко дистрикту БиХ те важећим прописима о судским таксама  Кантона у ФБиХ  и Републици Српској. 

 

Приликом процјене трошка, а у складу с важећим прописима врши се обрачун само обавезних фаза судског поступка, од подношења тужбеног захтјева/приједлога за извршење, заступања на припремном рочишту, заступање на главној расправи до  доношења одлуке.

 

Све остале непредвиђене ситуације које се могу појавити (нпр. вјештачење, додатна писмена, додатна рочишта) нису узете у обзир приликом обрачуна.

 

Поред тога, у складу са одредбама важећих закона о парничном поступку страна која изгуби спор поред својих трошкова у већини случајева сноси и трошкове супротне стране, што такођер није узето у обзир приликом обрачуна јер такав износ никад није познат приликом почетка судског спора.

 

 Такођер битно је истаћи да све странке имају могућност да свој спор ријеше путем судске нагодбе или путем медијације, а све детаљније информације могу пронаћи на wеб страници суда или на wеб страници удружења медијатора.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom, Hrvatskom, Srpskom.

Povratak na vrh