Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH tokom 2017. godine riješili gotovo 150.000 najstarijih predmeta

22.01.2018.

Od 2011. godine riješeno preko 800.000 najstarijih predmeta

Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u 2017. godini riješili gotovo 150.000 najstarijih predmeta. Ovaj broj je rezultat dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine s ciljem smanjenja starosne strukture i velikog broja starih neriješenih predmeta.

Preciznije, od 1. januara do 31. decembra 2017. godine sudovi u BiH su riješili ukupno 149.154 najstarija predmeta. U sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 98.615 predmeta.  Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili  46.115 predmeta. Sudovi Brčko distrikta BiH su riješili 2.780 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.644 najstarijih predmeta.

Prvobitno su planove primjenjivali samo sudovi s velikim brojem neriješenih starih predmeta, a 2015. godine VSTV BiH je usvojilo novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta, kojim je predviđeno da svi sudovi u BiH imaju obavezu sačiniti plan rješavanja predmeta. Od 2011. do 2017. godine sudovi na ovaj način riješili preko 800.000 najstarijih predmeta.  
U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1.- 31.12.2017. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.    

                 
                                                                
-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija planova 2017