Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

A. i B. protiv Norveške

17.11.2017.

Članom  4. Protokola br. 7. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava štiti se pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput po istom predmetu.

U skladu sa odredbom ovog člana nikome se ne može suditi niti se može ponovo kazniti u krivičnom postupku u nadležnosti iste države za djelo zbog koga je već bio pravosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom te države.

Odredbe prethodnog stava ne sprječavaju obnovu postupka u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom date države, ako postoje dokazi o novim ili novootkrivenim činjenicama, ili ako je u ranijem postupku došlo do bitne povrede koja je mogla da utiče na njegov ishod.

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio povredu ovog prava u predmetu Muslija protiv Bosne i Hercegovine. Odluku u ovom predmetu možete preuzeti u prilogu.

Na internet stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava dostupan je prevod presude Velikog vijeća A. i B. protiv Norveške. Ova presuda, donesena 15. novembra 2016. godine, predstavlja razvoj prakse Evropskog suda u tumačenju člana  4. Protokola br. 7. uz Konvenciju, ne mjenjajući pritom utvrđenja iz presude Zolotukhin protiv Rusije koja je takođe dostupna na stranici zastupnika.

Kako se navodi na stranici Ureda zastupnika, načela koja je iznio Evropski sud u ovim presudama primjenjiva su u svim postupcima u kojima je sporno  je li došlo do suđenja ili kažnjavanja (bis) osobe za isto kazneno djelo (idem) za koje je ta osoba već bila pravomoćno oslobođena ili osuđena.
 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Muslija protiv BiH

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Đokić protiv BiH