Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH za devet mjeseci riješili blizu 125.000 najstarijih predmeta

12.10.2017.

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), kojom se osigurava da sudovi poštuju ispunjenje svojih planova rješavanja predmeta.

Za devet mjeseci tekuće godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 124.734 najstarijih predmeta predviđenih za rješavanje u planovima rješavanja predmeta.
Od ukupno planiranih 169.347 najstarijih predmeta sudovi su realizovali 74% plana, što je za 2% više u odnosu na isti period u 2016.godini.

U dokumentu u prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.09.2017. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prvostepeni sudovi - općinski, osnovni i okružni privredni sudovi su u pomenutom periodu realizovali 70% plana, dok su sudovi viših instanci, istovremeno, riješili 97% predmeta predviđenih planom.

Praćenje procesa rješavanja predmeta prema planovima jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost i kvalitet sudova VSTV-a BiH. Naime, na sjednici održanoj 21. i 22. januara 2015. godine VSTV BiH je usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta koje se počelo primjenjivati prilikom kreiranja planova rješavanja predmeta od 2015. godine. Glavni cilj Uputstva je rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu. Osnovna promjena u Uputstvu se odnosi na pravilo da od 2015. godine svi sudovi imaju obavezu sačiniti plan rješavanje predmeta, zahvaljujući čemu je za prva tri kvartala 2017. godine riješeno blizu 125.000 najstarijih predmeta u sudovima. 

Zahvaljujući ovoj aktivnosti čija implementacija je započela 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu finansiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansiraju Kraljevina Norveška i Švedska, kontinuirano dolazi do smanjenja broja neriješenih starih predmeta, što značajno doprinosi povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Od 2010. godine do danas sudovi su riješili više od 780.000 najstarijih predmeta što svakako utiče i na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Septembar 2017