Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održan seminar „Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u upravljanju odjeljenjima“

mailprint fav manja slovaveća slova

20.04.2017.

Jučer je u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS) u Banja Luci održan seminar na temu „Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u upravljanju odjeljenjima“. Seminar je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s CEST-om FBiH u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija iz programa IPA 2013.

U prvom dijelu seminara predstavljene su karakteristike dobrog i lošeg menadžera te važnost strukture jedne organizacije za njeno uspješno funkcionisanje. Drugi dio seminara je bio posvećen osnovnim principima organizacije suda i sudskih odjeljenja te efikasnog planiranja rada i bolje komunikacije u sudu, a sve s ciljem razumijevanja na koji način upravljačka kultura u sudu može promovisati zajedničke ciljeve i kolegijalnu saradnju. Također se govorilo o upravljanju resursima kao i kontroli odnosno nadzoru u sudu te nadzorom rada sudskih odjeljenja. Na kraju, učesnicima su predstavljeni osnovni principi upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija s ciljem što efikasnijeg upravljanja sudskim odjeljenjima.

S obzirom na veliki broj predmeta koji opterećuju pravosuđe BiH i neprimjerenu dužinu trajanja sudskih procedura te često nedovoljne ljudske resurse koji su na raspolaganju, VSTV BiH je prepoznao potrebu za unapređenjem upravljačke uloge u sudovima kroz poboljšanje znanja o organizacijskim i menadžerskim vještinama, što će u konačnici doprinijeti povećanju produktivnosti rada sudova a samim tim i efikasnosti pravosuđa u BiH.

Predavači na ovom seminaru su bili Bojan Stević, predsjednik Okružnog suda u Trebinju, Marin Zadrić, sudija Kantonalnog suda u Mostaru, Erol Mujanović, stručnjak za liderstvo te  predstavnik Projekta, analitičar Irena Đurak. Učesnici su bili šefovi sudskih odjeljenja i sudije ali i predsjednici sudova kao i zamjenici predsjednika i sekretari sudova koji žele unaprijediti svoj rad i rukovodne vještine.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh