Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Predstavljen Godišnji izvještaj UDT-a za 2016. godinu

mailprint fav manja slovaveća slova

19.04.2017.

U prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine danas je održana konferencija za medije sa ciljem predstavljanja Godišnjeg izvještaja Ureda disciplinskog tužitelja za 2016. godinu. Ovo je ujedno bila i pozdravna konferencija za medije novoizabrane glavne disciplinske tužiteljice Alene Kurspahić koja je predstavila rezultate rada svog tima u prethodnoj godini, sa naglaskom na ostvarene pomake u radu ovog Ureda i ispunjenje njegove uloge koja se ogleda u zaštiti integriteta pravosuđa kroz provođenje disciplinskih postupaka protiv nositelja pravosudnih funkcija u slučajevima povrede službene dužnosti, ali jednako tako i kroz njihovu zaštitu u slučajevima neosnovanih optužbi.

Istaknuto je kako je u protekloj godini Ured disciplinskog tužitelja zaprimio 919 pritužbi a riješio njih 922, te da su pokrenuta 32 disciplinska postupka, što je najveći broj osnovanih pritužbi od njegovog osnivanja.  Prema Kurspahićevoj, ovo ukazuje na to da je uloga Ureda isprofilirana i da se kako u javnosti tako i unutar samog pravosuđa razvija jasna percepcija njegove nadležnosti. Predstavnicima medija je naglašeno kako je 20 predmeta otvoreno po službenoj dužnosti na osnovu medijskih napisa, a od tih 20 predmeta četiri su rezultirala podnešenim disciplinskim tužbama.

Kako je rečeno, u 2016. godini nije nastupila zastara niti jednog predmeta. U disciplinskim postupcima koje je Ured pokrenuo disciplinske komisije VSTV BiH su izrekle 27 disciplinskih mjera, među kojima je najviše javnih opomena, smanjenja plata te pismenih opomena. U jednom postupku je izrečena mjera razrješenja od dužnosti tužitelja kao najstrožija mjera, te je tokom jednog postupka sudija podnio ostavku nakon čega je disciplinski postupak obustavljen. Od strane disciplinskih komisija prihvaćena su i četiri zahtjeva za suspenziju nosilaca pravosudnih funkcija od ukupno šest zahtjeva za suspenzijom koliko ih je Ured podnio.

Svi ovi rezultati ostvareni su uprkos nedovoljnoj kadrovskoj popunjenosti, budući da Ured trenutno funkcioniše sa svega sedam uposlenih, iako bi ih prema broju nositelja pravosudnih funkcija u BiH čiji rad prate trebalo biti dvostruko više. Na kraju je istaknuto da je Ured disciplinskog tužitelja BiH prvo ovakvo tijelo osnovano u regiji i da su njegova iskustva iskorištena u susjednim zemljama prilikom uspostavljanja njihovih sudskih disciplinskih tijela.

Godišnji izvještaj Ureda disciplinskog tužitelja VSTV-a BiH za 2016. godinu možete pogledati ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh