Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održan seminar na temu „Upravljanje sudskim postupkom“

mailprint fav manja slovaveća slova

19.04.2017.

Jučer je u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca republike Srpske (CEST RS) u Banja Luci održan seminar na temu „Upravljanje sudskim postupkom“. Seminar je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s CEST-om RS u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija iz programa IPA 2013.

Svrha seminara bila je unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju kako bi se dužina trajanja postupka, odnosno rješavanje predmeta sveli na razuman rok te time povećala efikasnost pravosuđa. Uvodni dio bio je posvećen osnovnim principima planiranja i upravljanja vremenom i najčešćim greškama u organizaciji radnog vremena.

Oslanjajući se na diskusiju i utvrđene probleme, drugi dio seminara se odnosio na dileme u primjeni odredbi o odgađanju i odlaganju ročišta, rješavanje predmeta u razumnom roku te se analiziralo postojeće stanje u pogledu trajanja sudskih postupaka u sudovima u BiH.

Na kraju su također predstavljeni instrumenti i metode za efikasno upravljanje sudskim postupkom, kao i vještine efektivne komunikacije i korištenja tehnologije s ciljem poboljšanja upravljanja sudskim postupkom.   

Unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom jedna je od aktivnosti projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“.
S obzirom na veliki broj predmeta koji opterećuju pravosuđe BiH i neprimjerenu dužinu trajanja sudskih procedura, VSTV BiH je prepoznao potrebu za unapređenjem uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju.
Jedan od glavnih zadataka koji se stavlja pred sudije je donošenje odluka u razumnom roku, i u tom smislu, i efikasnija organizacija i korištenje vremena koje imaju tokom svog radnog dana.

Predavači na ovom seminaru su bili gđa Dijana Mazalić Nović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru i g. Ljiljan Veselinović, viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a učesnici su bile sudije koji rade na rješavanju prvostepenih parničnih predmeta kao i sudije koje rade na drugim referatima i žele unaprijediti svoj rad i produktivnost.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh