Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Raspored suđenja za april

10.04.2017.

 

 

 

1.      PONEDJELJAK 17.04.2017. godine u 8,30 sati u predmetu broj 03 0 K 0155874 16 K, protiv optuženog Jukić Farisa , – zbog krivičnog djela - teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelom – ugrožavanje javnog prometa usljed omamljenosti – iz člana 333. stav 1. KZ FBiH,

 

2.      PONEDJELJAK 17.04.2017. godine u 11,30 sati u predmetu broj 03 0 K 014139 16 K , protiv optuženog Ribić Edis i dr. , zbog krivičnog djela – razbojništva iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom sa stavom 1. i članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom oduzimanje tuđe pokretnine iz člana 291. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

 

3.      PETAK 21.04.2017. godine u 9,00 sati u predmetu broj: 03 0 K 014125 17 K 2, protiv optuženih Tanjić Muhamed i dr.  zbog krivičnog djela – Ubistvo – iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 139. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

 

4.      PONEDJELJAK 24.04.2017. godine u 08,30 sati optuženi Halilović Safet, zbog  krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 28. istog Zakona,

 

 

Sudija

Merima Lukanović

 

  

1.      SRIJEDA 19.04.2017. godine u 8,30 sati u predmetu broj 03 0 K 013243 16 K, protiv optuženog Husović Mirsada i dr. zbog krivičnog djela – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 54. istog Zakona,

 

 

2.      PETAK 21.04.2017. u 14,00 sati u predmetu broj 03 0 K 014994 16 K , protiv optuženih  Šiljegović Salbina i Korlatović Enisa , zbog krivičnog djela – Razbojništvo – iz člana 289. stav 3. u vezi stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 31. istog Zakona u sticaju sa krivičnim djelom -Razbojništvo – iz članom 289. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i u vezi sa članom 31. i 54. istog Zakona,

 

 

3.      PONEDJELJAK 24.04.2017.godine u 08,30 sati predmetu broj 03 0 K 014994 16 K , protiv optuženih  Šiljegović Salbina i Korlatović Enisa , zbog krivičnog djela – Razbojništvo – iz člana 289. stav 3. u vezi stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 31. istog Zakona u sticaju sa krivičnim djelom -Razbojništvo – iz članom 289. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i u vezi sa članom 31. i 54. istog Zakona,

 

 

4.      ČETVRTAK 27.04.2017. godine u 8,30 sati u predmetu broj: 03 0 K 015135 16 K, protiv optuženih Durić Mejre, Nukić Ajke i Ahmetović Amire, zbog krivičnog djela – Navođenje na prostituciju – iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i dr.,

 

 

 

5.      PETAK 28.04.2017 godine u 08,30 sati, u predmetu broj 03 0 K 0015365 16 K, protiv optuženih  Mandžukić Irmele i dr. – zbog krivičnog djela razbojništvo -  iz člana  289. stav 2 u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 28  KZ FBIH.

 

Sudija

Paša Softić

 

 

1.      ČETVRTAK 13.042017.godine u 08,30 sati, u predmetu broj 03 0 K 014378 16 K, protiv optuženih  Jerko I. Lijanović i dr.

 

2.      ČETVRTAK  20.04.2017 godine u 08,30 sati, u predmetu broj 03 0 K 014378 16 K, protiv optuženih  Jerko I. Lijanović i dr.

 

3.      PETAK 21.04.2017 godine u 08,30 sati, u predmetu broj 03 0 K 014378 16 K, protiv optuženih Jerko I. Lijanović i dr.

 

Sudija

Vildana Helić


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh