Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Raspored suđenja za april

10.04.2017.

 

RASPORED SUĐENJA

 

1. PONEDJELJAK 07.04.2017. godine u 09,00 sati u krivičnom predmetu protiv optuženih Šahmanović Abdulaha i Džidić Adnana zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Pašić Seada zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

2. PONEDJELJAK 20.04.2017. godine u 11,00 sati u krivičnom predmetu protiv optuženih Šahmanović Abdulaha i Džidić Adnana zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Pašić Seada zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

Sudija

Mersida Sušić, s.r.

 

 

 

 

 

1. SRIJEDA 12.04.2017.godine u 13,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 015534 16 K protiv optužene Kulić Edine zbog krivičnog djela – teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom iz člana 332. stav 1. KZ FBiH.

 

2. PONEDJELJAK 17.04.2017.godine u 11,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 011693 14 K protiv optuženog Softić Hasana, zbog krivičnog djela - teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH.

 

3. SRIJEDA 19.04.2017.godine u 10,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014092 16 K protiv optuženih Ribić Edisa i Ribić Ibrahima, zbog krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u stjecaju sa krivičnim djelom - teška krađa - iz člana 287. stav 1. tačka d), a u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 54. istog zakona i optuženog Hasanović Merseda, zbog krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

            Sudija

            Dženeta Hadžić

 

 

1. PONEDELJAK, 03.04.2017. godine u 08,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 000143 13 K 2, u krivičnom predmetu protiv optužene Arnaut Dane, zbog krivičnog djela – pronevjera u službi - iz člana 385. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH. dr.

 

1.   PONEDELJAK, 03.04.2017. godine u 13,30 sati  u krivičnom predmetu broj  03 0 K 015476 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog  Bešić Agana, zbog krivičnog djela – Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

2.   UTORAK, 04.04.2017. godine u 08,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014257 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog Mrkonjić Fikreta, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv civilnog stanovništva – iz člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona.

 

 

3.   PONEDELJAK, 10.04.2017. godine u 11,00 sati  u krivičnom predmetu broj 03 0 K 015751 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog Bektić Eldara, zbog krivičnog djela - Razbojništvo - iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

4.   SRIJEDA, 12.04.2017. godine u 14,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 000143 13 K 2, u krivičnom predmetu protiv optužene Arnaut Dane, zbog krivičnog djela – pronevjera u službi - iz člana 385. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH. dr.

 

5.   SRIJEDA, 19.04.2017. godine u 13,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014809 17 K 2, protiv optuženog Rizvić Zaima zbog krivičnog djela - Ubistvo – iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u sticaju sa krivičnim djelom – Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija – iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.       

 

 

 

SUDIJA,

Samir Jusičić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh