Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Raspored suđenja za mart

10.03.2017.

 1. ČETVRTAK, 02.03.2017. godine u 11,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 010330 13 K, u krivičnom predmetu protiv optuženih Dudić Almedina i dr., zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 289. stav 2. u vezi stava 1.KZ FBIH i dr.

 

 1. PETAK, 03.03.2017. godine u 14,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 000143 13 K 2, u krivičnom predmetu protiv optužene Arnaut Dane, zbog krivičnog djela – pronevjera u službi - iz člana 385. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH. dr.

 

 1. PONEDELJAK, 20.03.2017. godine u 10,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014257 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog Mrkonjić Fikreta, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv civilnog stanovništva – iz člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona.

  

 1. UTORAK, 21.03.2017. godine u 14,30 sati  u krivičnom predmetu broj 03 0 K 015751 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog Bektić Eldara, zbog krivičnog djela - Razbojništvo - iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 1. UTORAK, 22.03.2017. godine u 08,30 sati  u krivičnom predmetu broj  03 0 K 015476 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženih  Mujkanović Jasmina i Bešić Agana, zbog krivičnog djela – Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

SUDIJA,

Samir Jusičić

 

 

 

 1. 15.03.2017. godine u 13,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 011823 14 K protiv optuženog Živković Marka, zbog krivičnog djela - porezna utaja - iz člana 273. stav 1. KZ F BiH u stjecaju sa krivičnim djelom - zloupotreba položaja ili ovlasti - iz člana 383. stav 1., a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 1. 16.03.2017. godine u 14,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 015534 16 K protiv optužene Kulić Edine zbog krivičnog djela – teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom iz člana 332. stav 1. KZ FBiH.

 

 1. 17.03.2017. godine u 09,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 011693 14 K protiv optuženog Softić Hasana, zbog krivičnog djela - teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH.

 

 1. 17.03.2017. godine u 13,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014092 16 K protiv optuženih Ribić Edisa i Ribić Ibrahima, zbog krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u stjecaju sa krivičnim djelom - teška krađa - iz člana 287. stav 1. tačka d), a u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 54. istog zakona i optuženog Hasanović Merseda, zbog krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Sudija

Dženeta Hadžić

 

 

 

 1. 03.03.2017. godine u 13,00 sati u predmetu broj 03 0 K 015600 16 K, protiv optuženog Odobašić Ramiza, zbog krivičnog djela – Ubistvo – iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. KZ FBiH,

 

 1. 14.03.2017. godine u 08,30 sati u predmetu broj 03 0 K 014998 17 K 2, protiv optuženog Durmić Adnana, zbog krivičnog djela – Ubistvo – iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. KZ FBiH,

 

 1. 14.03.2017. godine u 10,00 sati u predmetu broj: 03 0 K 015135 16 K, protiv optuženih Durić Mejre, Nukić Ajke i Ahmetović Amire, zbog krivičnog djela – Navođenje na prostituciju – iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i dr.,

 

 1. 15.03.2017. godine u 08,30 sati u predmetu broj 03 0 K 0015438 16 K, protiv optuženog Hasić Muhameda zbog krivičnog djela – Zloupotreba položaja ili ovlašćenja – iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBIH.

 

 

SUDIJA

PAŠA SOFTIĆ


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh