Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

mailprint fav manja slovaveća slova

26.01.2017.

Sudska policija Federacije Bosne u Hercegovine i Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom su danas u Sarajevu potpisale Sporazum o saradnji koji prije svega ima za cilj adekvatnu implementaciju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sporazum su u ime navedenih institucija potpisali Edin Vehabović, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH i Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Potpisivanju sporazuma je prisustovavo i g. Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH koji je ukazao na važnost saradnje institucija nadležnih za provedbu sudskih odluka kojima se oduzima nezakonito stečena imovina što predstavlja bitan segment u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je ukazao i na potrebu istovremenog jačanja personalnih i materijalno-tehničkih kapaciteta kako pravosudnih institucija tako i Sudske policije Federacije BiH i drugih nadležnih agencija sa ciljem stvaranja preduslova za potpunu implementaciju seta antikorupcionih zakona u Federaciji BiH.

Cilj danas potpisanog sporazuma je da se odluke sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine vezane za privremeno ili trajno oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom izvrše na efikasan i siguran način, odnosno da Sudska policija i Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom vrše zajedničke pripreme aktivnosti i razmjenu operativnih informacija kako bi u skladu sa ovlaštenjima i obavezama proisteklim iz sudske odluke postavljeni zadaci bili realizirani u cjelosti i blagovremeno.
 
Kako Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom nema operativne nadležnosti, Sudska policija Federacije BiH će u skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Zakona o sudskoj policiji biti institucija koja će primarno biti zadužena za pružanje pomoći sudovima i Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u provođenju odluka vezanih za privremeno ili trajno oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Pomoć Sudske policije će se pored ostalog ogledati u stvaranju adekvatnog sigurnosnog ambijenta pri provedbi sudskih odluka, naročito u slučajevima u kojima se pruža ili očekuje pružanje otpora radi onemogućavanja izvršenja sudske odluke kojom se oduzima nezakonito stečena imovina.

Također, ovim sporazumom je utvrđeno i organiziranje zajedničkih edukacija službenika sudske policije, zaposlenika Agencije i drugih relevantnih osoba sa ciljem pravilnog i efikasnog djelovanja u provedbi sudskih odluka vezanih za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i zajedničko djelovanje prema organima zakonodavne i izvršne vlasti sa ciljem uspostavljanja adekvatnog pravnog okvira, ali i ispunjavanja potrebnih materijalno-tehničkih i personalnih uvjeta potrebnih za izvršenje ove vrste poslova.

Pored ostalih, potpisivanju ovog sporazuma su prisustvovali i predstavnici Centra za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, koji zajedno sa Ambasadom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“ pružaju pomoć koja za cilj ima adekvatnu primjenu propisa iz ove oblasti. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Slika2.jpg

Slika4.jpg

Slika1.jpg

Ostale fotografije