Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Intenzivnija saradnja VSTV BiH i civilnog sektora

mailprint fav manja slovaveća slova

28.12.2016.

Jučer je u Sarajevu održan okrugli stol na temu „Saradnja pravosuđa i organizacija civilnog društva“ kojeg je organizovao Projekat VSTV Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa.
Ovom prilikom je okvirno predstavljen Nacrt Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima - strateški dokument koji podrazumijeva i intenzivniju ulogu organizacija civilnog društva u radu tužilaštava. Učesnici su također imali priliku upoznati se sa projektom VSTV BiH Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza koji će podrazumijevati i saradnju sa NVO sektorom, te sa mogućnostima korištenja statističkih podataka VSTV BiH relevantnim za njihov rad.

Prisutni predstavnici Organizacija civilnog društva dali su podršku inicijativi VSTV BiH i izrazili spremnost za saradnju u implementaciji Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima, nakon njenog usvajanja, te su razmatrali modalitete eventualne  saradnje. VSTV BiH će, putem navedenog Projekta i u saradnji sa donatorima, adekvatnim grantovima, putem javnog poziva podržati aktivnosti organizacija civilnog društva u segmentu rada tužilaštava.

- Kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_1716.JPG

IMG_1719.JPG