Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Orijentacioni kriteriji za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

06.06.2016.

Panel iz građanske oblasti je na sastanku 17.3.2016. godine usaglasio orijentacione kriterije za fizičke bolove, strah, duševne bolove zbog smrti bliskog srodnika i naknade štete zbog neopravdane osude i neosnovanog lišenja slobode (pritvaranja), dok kriteriji za ostale vidove nematerijalne štete još uvijek nisu usaglašeni.

Vrhovi sud Federacije BiH i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH su,  na svojim internet stranicama objavili orijentacione kriterije i možete ih preuzeti ovdje https://vsud-fbih.pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=60774 i https://apsud-brckodistriktbih.pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=60668


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Jahorina-4_4_2014-slika-10.jpg